При областния управител на Варна: Международна среща обсъди укрепването на бреговете

 

Областният управител Стоян Пасев бе домакин на международната работна среща – дискусия, организирана в рамките на новостартиралия проект „HERMES – Хармонизирана рамка за превенция и предотвратяване ерозията на крайбрежните райони, насърчаваща изпълнението на Протокола за Интегрирано Управление на Крайбрежните Зони /ИУКЗ/“ по Програма “Balkan-Mediteranean” на ЕС.

Проектът се изпълнява от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) с подкрепата на Областна администрация Варна и в партньорство с община Paggaio, Гърция (водеща организация), Демокритски университет на Тракия – катедра „Околна среда“, Гърция, ORION – Съвместен център за изследвания и развитие, Кипър, TEULEDA, Агенция за местно икономическо развитие, Албания, Институт за политика по околна среда, Албания и Сдружение на кипърските общини, Кипър.

HERMES е обща инициатива на шест организации, обхващаща над 280 км брегова ивица от Адриатическо, Егейско, Средиземно и Черно море и е насочена в подкрепа на местните власти за намиране на конкретни и жизнеспособни решения.

„Брегоукрепването е основен проблем на всички черноморски области в страната. Именно чрез тези проекти с международно участие и обмяна на опит може да взаимстваме от всички тези страни, които са укрепили своите брегове и да намерим най-подходящия вариант за укрепване на нашата крайбрежна зона. С нетърпение очаквахме стартирането на тези европейски програми, тъй като държавата не може да се справи сама с този проблем“, подчерта областният управител Стоян Пасев, цитиран от „Фокус“. Продължителността на проекта е 24 месеца (август 2017 г. – август 2019 г.), а общият бюджет надвишава 1 млн. евро.

Той има за цел да разработи единна и хармонизирана рамка за превенция на ерозията на бреговете и възстановяване на плажната ивица чрез осъществяването на съгласувани дейности за проучване, споделяне на вече разработени технически решения и разработване на съвместни политически инструменти.

Участие в международната работна среща взеха представители на общините членки на АБЧО, международните партньори по проекта и експерти в областта на брегоукрепване и борба с ерозията. В рамките на събитието беше представена законодателната рамка за и изпълнените до момента проекти по Българското Черноморие, както и техническите решения, разработени в рамките на проекти за превенция на бреговата ерозия.