Пристанище Варна отчита двойна печалба

 

Над 13 млн. лева печалба ще отчетеПристанище Варна“ ЕАД за миналата година. Това

съобщи изпълнителният директор на варненския порт Петър Сеферов. Той

припомни, че дружеството е имало 7.1 млн. лева печалба след облагане за предходната

година.

За изминалата година през найголямото българско пристанище са преминали над 9.5

млн. тона товари. Преобладават насипните товари, които са почти 65%. След тях

найголям дял имат контейнерите около 20%, следват генерални и наливни товари

съответно с по около 9 и 7%. През пристанище Варна са преминали почти З млн. тона

зърно, с 11% повече от 2015 г. Броят на обработените контейнери също расте,

а трендът е неизменно възходящ. В пристанищен терминал Варна-запад са

обработени близо 140 000 контейнера.

„Ключова задача за миналата година бе обновяването на машинния парк. И през настоящата година ще работим в тази посока“, каза шефът на пристанището Петър Сеферов. През миналата година пристанището се сдоби с нов мобилен 144-тонен кран за обработка на контейнери, тежки извънгабаритни и зърнени товари. Закупени са 10 нови терминални влекача, произведени в Полша, и 10 новопроизведени в българско предприятие универсални товарни платформи за превоз на контейнери, генерални товари, тръби.

Музей на открито, посветен на ветроходството, предстои да направи тази година

портът. В него ще бъде изложена и легендарната яхтаБулкон Стар“, която е 11,5-метров еднотонник, закупен от ФРГ, печелил световен шампионат през 1979 г.

Музеят ще се намира в района на морска гара

Сеферов допълни още, че районът се е превърнал в притегателен център за събития от

международен мащаб, както и любимо място за жителите и гостите на града и е визитна

картичка не само на пристанището, но и на град Варна. Изцяло обновената атрактивна

зона е реклама във водената от екипа кампания за налагане наПристанище ВарнаЕАД като ключова круизна дестинация, заяви още изпълнителният директор.

Maritime.bg