Пристанището и концесията му – главна тема в предизборната кампания

Два месеца преди изборите правителството обнови програмата си за концесии през периода до 2027-а. Всички пристанищни концесии ще са за 35 години и са два вида – за строителство на обекти, включващо разширяване или модернизиране на терминали, и за извършване на услуги като товарене, разтоварване, съхранение, преопаковане и вътрешнопристанищен транспорт. Най-много пари – 20 млн. лв., се очакват за периода на концесията на двата терминала на „Пристанище Варна“.

Съвсем логично темата за концесията и за развитието на пристанището стана централна за предизборната кампания в града ни. „Идеята на концесията е да се запазят добрите практики, целта е не да се разрушава изграденото, а да се надгражда с нови мощности и услуги , както и да се търси баланс между икономика и социална политика, за да има сигурност, стабилност и предвидимост за работещите. Човешкият потенциал и кадрите с опит са най-важният капитал за всяка просперираща фирма“ това каза представителят на ГЕРБ Павел Христов по време на една от предизборните си срещи. Според Христов ще има интерес от стратегически инвеститори за най-голямото българско пристанище, защото държавата създава условия за това, включително и с удълбочаването на двата подходни канала на пристанище Варна, което се извършва сега. С мащабния проект и една от най-големите инвестиции се реализира третият етап в изработването на генералния план за развитието на морския порт, а и на България като морска страна.

Коренно противоположна позиция зае БСП, която не одобрява концесионирането на порта и обеща спирането на процеса, ако изборите я поставят в основата на новото управление на държавата.

„Незабавно ще спрем опитите за отдаване на концесия на пристанищата Варна-Запад и на Варна-Изток докато процедурата не бъде проведена на светло и не бъде обсъдена и съгласувана с морския бранш и големите химически заводи, пряко свързани с вноса и износа от пристанище Варна-Запад. Трябва да се обсъди въпроса нужно ли е изобщо да се отдава на концесия пристанището“, това коментира водачът на листата на 3-ти МИР Борислав Гуцанов на среща с представители на Варненската морската камара.

Той подчерта, че първото, с което се ангажира, е изработването на Национална морска стратегия. „Морският бранш е една огромна и сериозна индустрия, която е загърбена през последните 30 години. Тя е от стратегическо значение за страната ни. Варна и Бургас вече са източната граница на Европа, а управляващите не се възползват от тази промяна, която може да даде много нови работни места и приходи в държавата“, допълни Гуцанов. И уточни,че е задължителна децентрализацията на морския бранш и преместването на „Морска администрация“ във Варна.

„На следващо място е необходимо изграждането на нови пристанищни мощности, които вече са проектирани, и приобщаване на старото пристанище Варна Изток към града с изграждане на нова Морска гара, яхтен терминал, аквариум и Зала за конгресен туризъм. По този начин ще се осъществи взаимодействие между туристическия и морския бранш, като ще бъдат разкрити и нови работни места, и ще има приходи за Варна, и за държавата“, каза още водачът на листата в морския град Борислав Гуцанов. Той беше категоричен, че е важно да бъде възстановен и фериботния комплекс, който предлага уникална ж.п.логистика. По думите му – в програмния период има заделени десетки милиарди евро, които са предвидени за модернизация на жп транспорта в България.

Пристанище Варна имаше ключово място и в идеите за развитие на морския бранш на коалицията „Изправи се! Мутри вън!“, споделени от нейния представител Владимир Върбанов. Пред морската общност той пое ангажимента да работи за привличане на стратегически концесионери за пристанищата ни, които да ги развият, модернизират и да увеличат тяхната ефективност, което е в пряка зависимост върху конкурентоспособността на българската икономика. Той представи и още много идеи, сред които са изготвянето на нова Стратегия за морската индустрия на България, преразглеждане на Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища и приемане на облекчения за българския морски бизнес. „За да се подобрят условията на сектора е необходимо да се развие съществуващата пристанищна инфраструктура. Това включва изграждане на контейнерни терминали, тъй като съществуващите площадки във Варна и Бургас не могат да се считат за терминали, увеличаване на просветът под Аспаруховия мост във Варна, за да могат да преминават голямотонажни кораби и съвременни контейнеровози. Проблем за развитието на пристанищната дейност е недостатъчната закрита складова площ, кейова механизация, която е на нивото на технологиите от 70-те и 80-те години на миналия век, липсата на високоскоростни ЖП връзки и пътни връзки с вътрешността на страната“, заяви Владимир Върбанов.

Превръщане на пристанищата Варна и Бургас в транспортни хъбове, тъй като те попадат в трансевропейската мрежа, в рамките на която е коридорът „Ориент-Източно Средиземноморие и Рейн-Дунав”, е записано като приоритет в програмата за развитието на транспорта на партия „Има такъв народ“. В плана за действие на политическата сила на Слави Трифонов се предвижда и осигуряване на достатъчно средства по програмата „Увеличение използването на интермодален транспорт за свързване на градовете Русе и Варна” по финансиране и рехабилитация на речните и морски пристанища и създаване на терминали за общо участие на различни видове транспорт.

„Феодалният модел, който се е наложил във Варна, спира възможностите за развитие на града. Този модел включва подареното пристанище на Доган, ТЕЦ-а, студеният резерв, който също са му подарили”, заяви водачът на варненската листа с кандидат-депутати на КП „Демократична България” Стоян Михалев. Той подчерта, че поема отговорност към варненци, че тяхната кауза ще бъде защитена в парламента. Стоян Михалев допълни: „Имахме разговори и с нашия евродепутат Радан Кънев за това, че можем да взаимодействаме за европейско финансиране, примерно за изграждането на Автомагистрала „Черно море”. Ще работя и за каузата за втори мост над Варненското езеро, нещо, което трябваше много отдавна да се случи. Това ще даде възможност Варна отново да стане морска столица, защото до сега управлението на ГЕРБ работеше за Бургас, а Варна остана на втори план.”