През лятото: Работници влизат в 13 училища и 17 детски градини

Летни ремонти на 13 училища и 17 детски градини изпълнява планово Община Варна със средства, предвидени в капиталовата програма, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“.
Работите се движат по график – поставят се топлоизолации на сградите, хидроизолации на покриви, извършва се подмяна на дограма и др. Ремонтите трябва да приключат най-късно до края на август. С по-дълъг срок на изпълнение са само тези, свързаните с конструктивно укрепване на сградите – като в ЦДГ “Гълъбче“, ОУ “Черноризец Храбър“, както и спортното съоръжение в МГ “Д-р Петър Берон“. В режим на съгласуване е проектът за ремонт и преустройство на тоалетните в ОУ “Ст.Караджа“.
Към момента са приключили ремонтните дейности в НГХНИ „Константин Преславски“, в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ е преасфалтиран училищният двор – направена е нова хоризонтална маркировка, подменени са съоръженията, които придават нов облик на пространството.