Предложиха Варна за център на Европейската гранична и брегова охрана

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев предложи новосъздаваната Европейска гранична и брегова служба да бъде със седалище в морската столица на България – Варна. Това според него ще изпрати символично послание, че държавите-членки като България, които защитават морската и сухопътната външна граница на Европейския съюз и които са на първата линия на миграционната вълна, ще имат гарантирана европейска подкрепа.
Освен това, заедно със своите колеги Мария Габриел (ГЕРБ/ЕНП), Андрей Пленкович от Хърватска, Траян Унгуреану и Саба Согор от Румъния, Емил Радев внесе предложения за изменения в проектодоклада на Европейския парламент относно създаването на Европейската гранична и брегова охрана, които гарантират участието на трите държави в новата структура, въпреки че те не са част от Шенгенското пространство. По този начин, ако България бъде подложена на внезапен миграционен натиск по границата си с Турция, която е външна европейска граница, другите държави-членки и европейската служба ще имат задължението да окажат необходимата подкрепа. Не на последно място Емил Радев настоява центърът за анализ на риска, който ще бъде създаден в рамките на новата агенция, да взима под внимание специфичните предизвикателства пред опазването на морските граници.
Европейската гранична и брегова охрана, предложена от ЕК през декември 2015 г., ще бъде изградена въз основа на агенцията Frontex, и органите на държавите членки, отговарящи за управлението на границите, които ще продължат да извършват ежедневното управление на външните граници. Предложението предвижда създаването на резерв от гранични служители и техническо оборудване за бързо реагиране, създаването на център за мониторинг и анализ на риска по външните граници на ЕС, право на намеса, ако някоя държава в ЕС не може да се справи с миграционна вълна, както и по-силна роля в областта на връщането на неправомерно пребиваващи в ЕС мигранти. В момента досието се разглежда в Европейския парламент и се очаква до лятото да започнат преговорите между ЕП и Съвета, за да може новата агенция да започне работа до края на тази година.