Преди да идете на пикник, запомнете: До 500 лв. е глобата за огън, може да идете и в затвора

Паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е забранено. При констатиране на нарушения се налага глоба до 500 лв., а предвидената имуществена санкция е до 1000 лв. Това напомниха от Североизточното държавно предприятие на Министерството на земеделието и храните в разгара на лятото.
Същото наказание грози и нарушителите, които палят огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства. Дори и на регламентираните за целта места обаче гражданите не трябва да си тръгват, докато огънят не бъде изгасен, призовават от  предприятието, което стопанисва държавните гори в четирите области: Добрич, Варна, Търговище и Шумен. Изхвърлянето на отпадъци също трябва да става само на определените за това места.
При нарушения на наредбите за пожарна и аварийна безопасност, които водят до възникването на пожар, деянието се счита за престъпление, а отговорност за него се търси по силата на Наказателния кодекс. Той предвижда до 8 години затвор за пожар в гората и до 10 години за огнен инцидент, причинил щети в защитени територии.
В резултат от предприетите превантивни мерки и информационни кампании пожарите в обхвата на Североизточно държавно предприятие са намалели значително през последните години. За изминалата 2015 г. регистрираните случаи са 26, а от началото на 2016 г. – 9.
През юни на телефон 112 е получен един сигнал за опасност от горски пожар. Причина за обаждането е бил запален огън при пикник на територията на Държавно горско стопанство „Варна”. От СИДП отправят апел към гражданите да бъдат внимателни, особено през горещите летни месеци, и да сигнализират за случаите на безотговорно боравене с огън и при възникване на пожар.