Правителството вдига значително осигурителната тежест в следващите три години

Скачат минималната заплата, осигурителните прагове и вноската за фонд „Пенсии“

Административното увеличение на минималната заплата и осигурителната тежест ще продължи и през следващите три години Това става ясно от тригодишната бюджетна рамка, публикувана заедно с проекта на Закона за държавния бюджет за 2018 г.

От следващата година минималната работна заплата (МРЗ) ще е с 11% по-висока, минималните осигурителни доходи (МОД) средно с 4%, а вноската за Фонд „Пенсии“ скача с 1 пр. пункт до общо 19.8% (заедно с 5-процентната вноска в частното осигуряване).

Увеличения на осигурителните прагове ще има и за самоосигуряващите се, както и за земеделските производители.

Министерството на финансите публикува днес за обществено обсъждане проектобюджета и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, а от тях се вижда, че МРЗ ще достигне 610 лв. през 2020 г. от сегашните 460 лв. Т.е. всяка година тя ще нараства с по 50 лв. Увеличението се залага, без все още да има работещ обективен механизъм за административното увеличение.

По същия субективен начин са увеличени минималните прагове за 2018 г. Те ще нараснат средно с 3.9%, а изборът е обяснен с очаквания икономически ръст през следващата година.

Също така увеличението в някои икономически дейности се налага, тъй като с вдигането на минималната заплата някои прагове остават под нея.

От две години работодателите отказват да преговарят със синдикатите за МОД по икономически дейности, защото настояват за промяна на начина, по който това се прави. От две години правителството обещава да започне работа по такива промени, но засега няма нищо публично.

Увеличава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, като стъпката е същата като при МРЗ – през 2018 г. ще бъде 510 лв., през 2019 г. – 560 лв., а за 2020 г. – 610 лв.

Отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход. Промяната в механизма ще доведе до облекчаване на администрирането на този вид доходи, както за НАП, така и за задължените лица, пише в мотивите към бюджет.

Увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лв. от началото на 2018 г.

Засега без промяна остават здравноосигурителната вноска – 8%, вноската в „Учителския фонд“ – 4.3%.