Посрещнахме националния кръг на олимпиадата по руски език

 

122-ма ученици от 15 населени места в България взеха участие кръг от националната олимпиада по руски език, която се провежда във Варна. Домакин на събитието е Средно училище „Гео Милев“ – Варна. Членовете на националната комисия са определени със заповед на Министъра на образованието и науката и сред тях са ръководителят на катедра „Руски език“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Татяна Алексиева, старши преподавателят от УНСС Олга Лазова, учители по руски език от София, Пловдив, Варна, Бургас и Търговище. Комисията определя регламента на олимпиадата, съставя материалите за областния и националния кръг, определя лауреатите и класиралите се на първо, второ и трето място във всяка група.
Председател на националната комисия тази година е Албена Павлова – директор на Средно училище „Гео Милев“. В областния кръг на олимпиадата взеха участие 785 ученици от 23 региона в България. На 23 и 24 февруари 2018 г. на заседание на националната комисия във Варна са проверени и обсъдени 177 писмени работи от областния кръг, на ученици предложени от регионалните управления по образованието. От тях 122-ма продължават участието си на национално ниво.
Училището домакин СУ „Гео Милев” е едно от най-големите в града ни, с изградени традиции в обучението по чужди езици. Руският език се изучава от първи до дванадесети клас като първи и като втори чужд език. През учебната 2017/2018 г. в училището се обучават 1288 ученици в 52 паралелки. Акцент в преподаването и усвояването на чужди езици са методите на театралната педагогика, които успешно се прилагат в часовете по руски, английски и немски език.
Националната олимпиадата по руски език се провежда в България повече от 50 години. Това е сериозно и очаквано състезание за младите хора, които изучават руски език. Трудните задачи, които те изпълняват в различните кръгове, им дават основание да се гордеят, че са достигнали и участват в националния кръг на олимпиадата.