Послание на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан по повод Пасха Христова 2017 г.

Всички вас, драги Отци, монашестващи, братя и сестри, живеещи в пределите на Варненската и Великопреславска епархия, сърдечно поздравяваме с великия светозарен, радостен празник на Светата Пасха.

Христос Воскресе!
Господ ни сподоби да преминем попрището на св. Четиридесетница и Страстната седмица, като подкрепи нашите души, разума ни, нашите чувства със Своите велики духовни и благодатни действия, богослужения, които в течение на целия пост реално ни съгряваха, поддържаха духовно, и накрая, посрещнахме радостно празника на Светата Пасха. Нека тази радост във Възкръсналия Спасител да не напуска нашите сърца, нека тя ни помага в тежките моменти на живота ни, дори тогава, когато считаме, че няма изход и надежда за разрешаването на проблемите ни. Нека радостта във Възкръсналия Спасител да намери победата над тези трудни обстоятелства в живота ни, защото във Възкресението Христово ни е дадена победата над смъртта и тъмните сили на злото.
Празникът на светлото Възкресение Христово – това е празник на радостта. Първата дума на Възкръсналия Христос била: „Радвайте се!“ Учениците Христови се зарадваха от вестта за Възкресението на Иисус и особено бе пълна радостта им, когато Сам Възкръсналият им се яви. Радваха се учениците, защото Агнецът Божий бе пренесъл жертвата на изкуплението (Иоан 1:29), живота Си бе дал в пълно смирение, а сега е възкръснал и с това изкупителната жертва е получила върховната си цена.
Радваха се учениците, че не бяха вече сами, както и Иисус им бе обещал: „Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас“ (Иоан 14:18). Радваха се учениците, защото светлината не бе погълната от мрака, нито от мрака на гроба. Светлината победи тъмата на греха и на гроба и ще продължи да свети и да прави от грешните човеци синове на светлината. Зарадваха се учениците като видяха Господа, а с тях се радва и цялата Божия Църква; радваме се и всички ние, нейните чеда, на този пресветъл ден на Христовото Възкресение.
Обични в Господа братя и сестри, „Радвайте се, Той Възкръсна!“ Не е суетна нашата надежда. Христос пробуди надежда в това, че Неговото благовестие ще се изпълни според както Той бе казал: „Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат“ (Мат. 24:35). Той пробуди надежда, че светото Евангелие ще бъде изпълнено. Иисус пробуди надежда, че и повярвалите в Него ще бъдат възкресени за вечен живот в последния ден (Иоан 6:40-44).
Възкръсналият от мъртвите се яви на Своите ученици и ги поздрави: „Мир вам!“
Възкресението е нашият мир, защото сам Христос е нашият мир (Еф. 2:14). Понеже ние изповядваме, че Иисус е мир за нашите души и за цялото човечество, обръщаме сърцата си към Възкръсналия с молитва да осени с мир нашите сърца и домове, нашата страна, цялото човечество, за да се изпълнят думите на благословението в нощта на Неговото раждане: Да бъде на земята мир, и между човеците благоволение!
С благословението на мира дойде Иисус, благословението на мира завеща на всички хора и утвърди мира с възкресението Си!
Христос Воскресе!