Посещение от омбудсмана: Мая Манолова завари много отсъствия в Арбитражния съд

Мая Манолова бе на посещение в Арбитражния съд във Варна по повод жалби от граждани срещу искове от Енерго-про. Делото е заведено по искова молба от Енерго-про Мрежи и Енерго-про Продажби, тоест за едно и също задължение от двете дружества. Според решението за една и съща претенция съдът решава, че гражданинът не дължи нищо, а Арбитражният съд решава, че гражданинът дължи и го осъжда да плати дадена сума със законните лихви, както и по 340 лева разноски за двете дружества.
„Най-отдолу на решението пише „Решението е окончателно“. Гражданинът трябва да има специални правни знания, за да знае, че има един особен ред, по който да иска отмяна от Върховния касационен съд. Тъй като отмяната е на строги основания, а не по същество, и тъй като е ограничена във времето, обикновено гражданинът получава съобщението много след като тези срокове са изтекли. Гражданинът не е длъжен да знае всички вратички на закона. Това е съд, трябва да му се обясни“, заяви омбудсманът Мая Манолова.
При проверката се установи, че в работен ден в 9 и 30 ч. деловодителките, занимаващи се с делата на Енерго-Про, не бяха на работа. Председателят на ВАС Кремен Константинов също не присъстваше. В Арбитражния съд беше една деловодителка, която не можа да отговори на въпросите на омбудсмана, тъй като е назначена отскоро.
Стана ясно също така, че арбитър може да стане и човек без юридическо образование, тъй като някои от тях са с икономическо такова. Възнаграждението се сформира като 30% от арбитражната такса, разкри арбитърът Свилен Зайков, който е назначен без конкурс.

Енерго-про отговори на обвиненията

Само ден след посещение на омбудсмана Мая Манолова във Варна и коментарите след визитата й в Арбитражния съд по повод жалби от граждани срещу искове от „Енерго-Про“, от дружеството обявиха своята позиция с отворено писмо до медиите. Тя гласи следното:
„Във връзка с изявление на омбудсмана на Република България Мая Манолова, направени пред медиите в град Варна, ЕНЕРГО-ПРО категорично заявява, че стриктно спазва действащото законодателство на Република България и прилага законосъобразни практики, които отговарят на обществения интерес и са в услуга на клиентите.
Електроразпределителните дружества губят няколко десетки милиона годишно от кражби на ток. През последните години ЕНЕРГО-ПРО успешно противодейства не само на крадците на ток, но и на една група лица, които чрез цесии, представителство на мъртъвци и други порочни схеми, се опитват да източат милиони от дружеството чрез дела за кражби на електроенергия.
Готови сме да предоставим на омбудсмана подробна информация по тези случаи, за които са надлежно сезирани и компетентните органи.
Като една от най-значимите компании в страната с над 1,1 милиона клиенти, хиляди доставчици и контрагенти и най-голям работодател в Североизточна България, ЕНЕРГО-ПРО е страна по хиляди съдебни спорове за милиони левове в различни съдилища, част от които на територията на град Варна. Разходите за правна защита са съобразени с обема и качеството на правната работа и материалния интерес.
ЕНЕРГО-ПРО изцяло съобразява дейността си със закона, включително и при спорове чрез арбитражно производство, при наличие на договорено арбитражно споразумение. Арбитражното производство се урежда от закона за международния търговски арбитраж, както и от редица международни и двустранни споразумения, по които Република България е страна. Нито едно от дружествата на ЕНЕРГО-ПРО или негови служители не могат да влияят върху дейността на съдилищата.
Арбитражното производство не ограничава правата на клиента да подаде жалба до компетентните държавни органи, в това число КЕВР и КЗП. Решенията на арбитражните съдилища винаги подлежат на последващ контрол пред Върховния касационен съд на Република България“.