Помагаме на пострадалите от наводненията в Бургаско с 90 000 лева

 

Община Варна ще подпомогне с 90 000 лева пострадалите от наводнението райони в Бургаско. Съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ единодушно приеха предложението на кмета Иван Портних 80 000 лева от местната хазна да бъдат предоставени на Община Бургас и 10 000 лева – на Община Камено. Двете общини сериозно пострадаха от проливните дъждове в края на октомври.

От бюджета ще бъдат отпуснати и до 4 981 лв. с ДДС за ремонтни дейности на пътя Варна – Добрич. Средствата са заделени за полагане на хоризонтална маркировка на пътната отсечка, попадаща в границите на града.

На заседанието миналата седмица, което се състоя в Икономически университет – Варна, беше определен също дивидентът за 2017 г. (дължим от печалбите за 2016 г.) на търговските и акционерните дружества със 100% общинско участие в капитала. Положителен финансов резултат за миналата година отчитат „Пазари“ – 527 хил. лева, Дворец на културата и спорта – 179 хил., и „Обреди“ – 117 хил. Всяко едно от дружествата трябва да отчисли от печалбата си 76.8% за дивидент, с което в местната хазна ще влязат около 600 хил. лева. От внасяне на дивидент от печалбата за 2016 г. бяха освободени общинските лечебни заведения.

Решението за размера на дивидентите беше прието от общинските съветници от финансовата комисия, като единствен Борислав Гуцанов (БСП) отказа да участва в гласуването. Той поиска да бъде свикана специализирана сесия за общинската икономика и заяви, че на дружествата не им остават средства за инвестиции, след като им се взема такъв голям дял от печалбата. Янко Станев (СДС) го репликира, че дивидентите от 18 години са били в този размер, а за ремонти и големи капиталовложения дружествата получавали общински или държавни средства, допълни Дарик.

Съветниците дадоха съгласието си за осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. за покриване на допустими разходи по европроект. Средствата в размер до 96 000 лева са по проект за подобряване качеството на въздуха във Варна, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Бюджетната комисия даде също зелена светлина за сформирането на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 2017/2018 г. След одобрение от съветниците Община Варна ще подпомогне и Спортно училище „Георги Бенковски“, като поеме разходите му за наем на зала за спортна гимнастика в размер на 46 656 лева годишно.

Членовете на комисията дадоха също своя вот за участието на Варна като партньор в проект City Changer Cargo Bike по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Целта му е въвеждането и използването на товарни велосипеди в града. „Представянето и приложението на товарните колела в голям мащаб се оказа голяма промяна за местата, което допринесе за подобряване представата за колоезденето, повишаване на общото ниво на колоездачите (както за товари, така и за пътници), градското пространство се използва по-успешно и се подобрява качеството на въздуха, нивото на безопасност и качеството на живот“, се посочва в концепцията на проекта, цитирана от Дарик.

Водеща организация в реализацията на City charger cargo byke е Австрийската агенция за изследване на мобилността, а партньори са 21 града в Европа. Сред тях са Берлин, Виена, Копенхаген, Осло, Лисабон, Кембридж, Страсбург и Дубровник. Общият бюджет на проекта е близо 3,8 милиона евро. Индикативният бюджет на Варна към момента е до 50 000 евро, като съфинансиране не се изисква.