Покрай отчуждаването по новия бул. „Левски“: 49 собственици съдят общината за обезщетения

Нови 49 дела са образувани от началото на годината по жалби на собственици на имоти срещу заповеди на кмета на община Варна, свързани с определяне размера на паричното обезщетение за принудително отчуждени поземлени имоти за изграждането на булевард „Васил Левски“. Това съобщиха от Административният съд в града.
Новообразувано е и административно дело по иск на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на гр. Варна чрез подписка, срещу уведомително писмо от председателя на ОбС – Варна, за отстраняване на нередности в подписката.
Две са образуваните дела по жалби на граждани, с които оспорват текстове на административни актове на Общински съвет – Варна. Това са Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна, в частта относно предвидената в същата възможност актове за установяване на административни нарушения да бъдат съставяни от кмета и Наредба за преференциално пътуване, приета през 2015 г.