Позиция на Съвета на директорите на „Пазари“ ЕАД: Сезирахме прокуратурата заради извършеното самоуправство

Ден след протеста на служители и търговци пред централата на „Пазари“ЕАД ръководството на дружеството така и не пожела да застане пред камерите и микрофоните на медиите, както и да се срещне официално с протестиращите. За сметка на това беше разпространено становище, което публикуваме в пълния му текст:

„С решение на Общинския съвет на Варна през януари т.г. бяха избрани 2-ма нови членове на Съвета на директорите на „Пазари“ ЕАД. С решение на съвета на директорите от 01.02.2016 г., за изпълнителен директор бе избран г-н Недко Радев – с висше икономическо образование и дългогодишен стаж в сферата на мениджмънта.
На 26.02.2016 г. в деловодството на „Пазари“ бе депозирана покана към прокуриста на дружеството – г-н Владимир Михалчев, да се яви във фирмата на 7.03.2016 г., за да представи на Съвета на директорите доклад за дейността на дружеството – справки за финансово състояние, за заведени дела от и срещу дружеството и др. Тогава бяхме уведомени, че г-н Михалчев ползва платен годишен отпуск до 06.04.2016 г.
И тъй като до момента не сме успели да осъществим контакт с него, нито да се запознаем детайлно с управлението на общинското дружество, а само четем изявленията му в медиите, нека бъде добър да отговори на следните въпроси:
– Има ли опасност „Пазари“ ЕАД да загуби важни обекти, разположени на Централен пазар, предвид бездействието му като прокурист, изразяващо се в неоказване на съдействие на Съвета на директорите и на един от адвокатите на дружеството?
– Кой има интерес от блокиране на дейността на „Пазари“ ЕАД, посредством организиран бойкот от страна на служители и малка част от наемателите на пазара?
– Кой има интерес от всяването на паника чрез разпространяване на слухове и невярна информация, че новото ръководство ще увеличава наемите на обектите и готви приватизация на дружеството?
– Има ли засегнати интереси на общински съветници и трети лица от оттеглянето на пълномощията му? Кои са те?
– След справка в Търговския регистър стана ясно, че договорът на г-н Владимир Михалчев е сключен през 2008 г. и е БЕЗСРОЧЕН! Това е недопустимо, предвид факта, че дори Съветът на директорите се избира за определен мандат. Кой има интерес прокуристът да е вечен?
Днес сезирахме прокуратурата, заради извършеното самоуправство и недопускане на новото ръководство в сградата на дружеството. Вярваме, че компетентните органи ще издирят и установят лицата, които са го извършили.
Уверяваме всички коректни наематели на пазарите във Варна, че имаме визия и желание да работим и развиваме успешно дружеството, че ще работим за преустановяване на порочни практики, за които се носят легенди в публичното пространство.
Открито заявяваме, че няма да предприемаме стъпки за повишаване на наемните цени, а дори напротив – след обстоен анализ ще търсим механизми за тяхното понижаване в подкрепа на местните производители и търговци. Категорично заявяваме, че по никакъв начин не възнамеряваме да стартираме процедура по приватизация или ликвидация на дружеството.
С уважение:
Недко Радев – изпълнителен директор на „Пазари“ ЕАД“