Подписаха нов Колективен трудов договор за средното образование

 

Нов Колективен трудов договор в сферата на средното образование за срок от две години подписаха кметът на Варна Иван Портних и социалните партньори. „Благодаря на всички за усилията за надграждане на придобивките за хората, заети в образованието. Над 30 млн са инвестициите, които сме предвидили в образователна инфраструктура само през тази година, а около 150 млн. е бюджетът за образование. Това доказва нашия основен ангажимент за развитие на сектора. Амбицирани сме да създаваме по-добри условия за обучение, работа, професионално развитие, както за младите хора, така и за техните преподаватели, за всички заети в сферата на образованието“, каза кметът Иван Портних.
Подпис под документа положиха Сияна Филипова – председател на Сдружението на директорите в средното образование – Варна, Светлан Илиев – зам.-председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета – Варна, Веселин Рашев – председател на Синдиката на българските учители – Варна, Васил Василев – председател на КТ „Подкрепа“, Иванка Димитрова – председател на Независимия учителски синдикат КНСБ – Варна. Партньорите благодариха на кмета Иван Портних и на Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“, за доброто сътрудничество.
Част от решенията в новия КТД са договорените минимални размери на началните основни месечни заплати да бъде: 825 лв. за директори на училища, детски градини и ЦПЛР, 770 лв. за зам.-директори, 726 лв. за главни учители и възпитатели, 688 лв. за старши учители и възпитатели, 660 лв. за учители – „Информационни технологии“, възпитатели, психолози, педагогически съветници, логопеди, корепетитори, хореографи, педагози и треньори. За непедагогическия персонал заплатите трябва да бъдат не по-малко от 125% до 110% от минималната работна заплата, в зависимост от длъжностите. В КТД са залегнали минималните месечни размери на допълнителните трудови възнаграждения, здравословните и безопасни условия на труд, социалното подпомагане.