Пасхално послание на Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан

 

Възлюбени в Господа честни отци, представители на монашеството, братя и сестри, скъпи чеда на Варненската и Великопреславска епархия,

Христос Воскресе!
Пасхалният светъл празник отново дойде в нашия живот, като откри възможност за всеки, който желае да се докосне до Възкресението Христово. Чрез благочестивото съприкосновение до тази тайна ние придобиваме особено знание. То, за разлика от обикновеното знание, не съдържа рационални истини, които изискват доказателства, а жив религиозен опит – опита на общението с Бога.
Чувството, което обхваща всеки вярващ човек, литургически преживяващ празника на Светата Пасха, може да се назове с една дума – радост. Радостта е особено състояние на човешкия дух. Преди всичко това е покой, защото смутеният дух не може да пребивава в радост. На езика на Свещеното Писание всичко това се нарича блаженство, а по житейски – щастие. Когато е радостно на сърцето, тогава човек е щастлив и именно в такива минути на радост човеците са готови много да пожертват.
Радваха се учениците Христови, че не бяха вече сами, както и Иисус им бе обещал: „Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас“ (Йоан 14:18). Зарадваха се учениците, като видяха Господа, а с тях се радва и цялата Божия Църква; радваме се и всички ние, нейните чеда, в пресветлия ден на Христовото Възкресение. А щом Той възкръсна, стана начатък на възкресението, та всички да възкръснем за живот на земята и във вечността. Той е възкресението и животът (Йоан 11:25), затова светата Църква твърдо и непоколебимо вярва във възкресението и живота.
Но ето кое е удивително днес: ако вземем ценностните ориентири на човешкото общество и погледнем какви задачи си поставят хората пред себе си, ще се окаже, че повечето от целите, към които ние се стремим, най-често не са съпроводени с радост. Много човеци желаят материално благополучие. Това може би не е лошо, защото то дава на човека свобода, но когато материалното благосъстояние, стремежът да имаме свръхмного финансови средства станат единствената цел в живота, тогава човек не намира покой и радост. Други търсят радостта в стремежа към власт и когато я достигнат, не са радостни, защото властта е свързана с огромна отговорност. Ако човек, бидейки във властта, не изпълнява своя дълг, него ще го обкръжат презрение и злоба. Ние знаем как бързо преминава човешката слава.
Господ ни дава истинска радост! Той ни дава мир. Той ни дава покой. Това означава, че главната цел на човешкия живот трябва да бъде общението с Бога. Всичко това ярко и ясно чувстваме в дните на Светата Пасха, когато ние, застанали около престола Божий, с вяра, надежда и любов прославяме Христос Възкръсналия. В отговор на това Господ ни дава чудото на Пасхалната радост.
Ние всесърдечно благопожелаваме на всички отци и чеда на Варненската и Великопреславска епархия колкото се може повече да съхранят в сърцата си това състояние на радост. Когато дойдат трудни обстоятелства в живота и ни посетят скърби, като ги преодоляваме, да си спомняме за тази Възкресна радост, която сме преживели в деня на Христовата Пасха като видим знак на Божието присъствие в нашия живот, и едното само спомняне ще ни помогне в побеждаването на всякакви трудности.
Християнинът преминава своето земно поприще както с кротост и смирение, така най-вече и с увереността си във всеблагия Промисъл Божий. Като преживява различните изпитания, той помни думите на св. ап. Павел: „Скръбта поражда търпение, търпението – опитност, опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца, чрез дадения нам Дух Свети“ (Рим. 5:3–5).
Нашата надежда е Христос Възкръсналият и ако с вяра се приближим към Него, ние явно ще усетим Неговата любов, която влезе в нашия живот и го направи пълноценен и щастлив.
На всички нас да помогне Възкръсналият Спасител и да укрепи вярата ни чрез радостното преживяване на Светата Пасха!
Воистину Воскресе Христос!
Пасха Христова
гр. Варна, 2018 г.