От 11 до 17 април: Общината организира пролетно почистване

Община Варна организира пролетно почистване на града. Акцията ще започне на 11 април и ще приключи на 17-и, като в обхвата попадат градски зони, междублокови пространства, спортни площадки, алеи и други обществени територии.
По заповед на кмета Иван Портних районните и кметските администрации трябва да информират управителите на етажната собственост, неправителствените организации, строителните фирми, търговските вериги, пенсионерските и спортните клубове, организаторите на детски събирания за предстоящото почистване и да ги поканят да се включат в него.
Заповедта на кмета задължава районните и кметски администрации да обявят на официалните си сайтове периода и създадената организация за почистването, както и да информират гражданите къде се намират контейнерите за разделно събиране на едрогабаритни, строителни и растителни отпадъци. Те трябва да координират работата на участниците в почистването, да определят местата за чистене и събиране на боклука, да осигурят торби и ръкавици. Заповедта ги задължава още да се погрижат отпадъците да бъдат извозени до три дни след събирането им.

Фото Live.Varna.bg, архив