От началото на годината: 66 сигнала на тел. 112 вдигнали на крак горските стражари

От началото на тази година чрез тел. 112 към горските стражари в териториалния обхват на Североизточно държавно предприятие са подадени 66 сигнала. 36 от тях са регистрирани в област Варна, 15 – в област Добрич, 9 – в област Шумен, и 6 – в област Търговище. След незабавната реакция на мобилните контролни екипи са съставени 13 акта. Нарушенията, за които гражданите алармират чрез националната система за спешни повиквания, са свързани най-често със съмнения за незаконен добив, транспортиране на дървесина и бракониерство. В 6 от случаите е подадена информация за пожари – всички в съседство на горски територии в границите на област Варна. Екипите на СИДП са се отзовали веднага и са съдействали за потушаване на огъня.
„Благодарим на гражданите за съпричастността към опазването на зеленото богатство. Гората е на всички ни и обществената чувствителност към проблемите в сектора е изключително важна за ограничаване на нарушенията. Разчитаме на добросъвестността на хората, защото полагаме максимални усилия да реагираме бързо и адекватно на всички подадени сигнали”, коментира директорът на Североизточно държавно предприятие инж. Веселин Нинов.
Постоянният център към тел. 112 за получаване на сигнали за различни нарушения в горите заработи в средата на миналата година. До края на 2015 г. са постъпили 177 сигнала за нарушения в горските стопанства на четирите области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за които отговаря СИДП. Съставени са 11 акта. 40 от спешните повиквания алармират за пожари, 20 от които са във Варненско. В 21 от регистрираните случаи са предприети мерки за предотвратяване на огнени инциденти в близост до горски територии.