Отчет за 2015-а: В Апелативния съд 92 % от делата обаче приключват за 3 месеца

Веселин Златков

Растяща натовареност, но и нарастваща ефективност – така може да се обобщи тенденцията в работата на Апелативен съд – Варна, отразен в отчета за 2015-а. Председателят на съда Ванухи Аракелян представи данните от него пред медиите и не скри задоволството си от това, че резултатите от работата на магистратите показват висок стандарт и качество на правораздаването.
През миналата година в Апелативен съд – Варна, са постъпили 2024 дела, с 217 повече от 2014-а. Разгледани са 2225 (със 190 повече от предходната), а свършените дела за 2015-а са 1964, или с 130 повече.
Според Аракелян, ръстът на делата в апелативния съд е обективен и щеше да го има дори и без промените в законите, които го правят още по-голям. Председателката подчерта, че най-голямо удовлетворение носи фактът, че 92 % от делата са приключени в срок от 3 месеца. Заедно с това варненските апелативни съдии успяват да напишат 98 % от съдебните актове в рамките на месец. Този показател не се включва като официален критерий за оценка от Висшия съдебен съвет, но е смятан за много високо постижение.
Ванухи Аракелян не пропусна да спомене в представянето на отчета на съда огромното по обем и сложност дело, известно като „Килърите“. Като илюстрация на това как се работи по него, тя разкри, че то вече е набъбнало до 84 тома, които не могат да се съберат в обикновена лека кола и се превозват с пикап.
На този фон, не само Апелативният съд, а всички варненски съдилища очакват с нетърпение да има развитие на въпроса със строителството на нова съдебна палата. Бъдещият храм на Темида във Варна е своеобразен рекордьор по първи копки – цели четири, но така и все още не е построен. „За да проведем тази пресконференция, съдебният състав, който трябва да гледа дело тук, заседава в мазата“, коментира председателят на Апелативен съд – Варна, Ванухи Аракелян.
Интересна подробност от работа на Търговското отделение на съда сподели зам.-председателят му Анета Братанова. Тя призна, че практиката от миналата година показва, че бизнесът се оказва отново крачка пред закона. По тази причина съдиите са принудени да гледат дела, по които у нас все още няма нормативна база.