Откъде идва водата в чешмите ни

 

Каптирането на най-големите в България карстови извори, освен че е дало основите на тежката промишленост в Девня, е спасило Варна от водна криза в края на 80-те години на миналия век. Това разказа преди време за изданието  „Девня – древна и модерна“ бившият кмет на общината Антон Тончев. Именно в неговия мандат е „пленен“ и Бездънният извор, известен с имената „Дипсиза“ и „Марциана“, който вече три десетилетия водоснабдява морската столица. По думите на Тончев след изграждането на яз. „Цонево“ водите на девненските извори не се използват за производствени нужди, а главно за питейно-битовото водоснабдяване на Варна и Девня.

Последният каптиран извор е „Марциана“, с който е свързана и легендата за основаването на древния град Марцианополис. Каптажът е извършен в края на 1989 и началото на 1990 г. и е изцяло предназначен за питейните нужди на Варна.

Водата от извора „Марциана“ постъпва по гравитачен път посредством водопровод до помпена станция „Одесос“ в девненския кв. „Химик“, откъдето се изпомпва по тръбопровод за град Варна. Този тръбопровод е изграден успоредно с каптажа на извор „Марциана“ от тогавашната Съветска газостроителна организация, работеща по разширението на газопреносната мрежа в България.

„Това спасително за Варна мероприятие беше осъществено по инициатива на Димитър Попов, тогава председател на Областния съвет – Варна, и Христо Филчев, директор на ВиК – Варна. С изграждането и пускането в експлоатация на каптажа на „Марциана“ и водопровода, доколкото си спомням, за Варна се подават близо 3000 литра в секунда питейна вода. Успоредно с това чрез помпена станция „Адата“ с питейна вода се захранват Девня, Кипра и заводите.