Откриха нов център за пълнолетни с тежки увреждания

Нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, с капацитет 30 места, ще започне да работи от 1 април, съобщиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Потребителите ще бъдат подпомагани от специалисти, с цел социално включване и превенция на настаняването им в институции. Услугата ще се предоставя на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, блок 11, ет.1 и блок 17, вх.Б, етаж 1. Документи ще се приемат след 1 април 2022 г. в дирекция „Социално подпомагане“, откъдето ще бъде извършено и насочването на потребителите. 

В рамките на специализираната услуга ще се предоставя комплекс от дейности за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, свързани със задоволяване на ежедневни, здравни, обучителни и рехабилитационни потребности, организиране на свободно време и лични контакти, осигуряване на храна и транспорт.

Новата придобивка е продължение на приключващия проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна, който е със срок на изпълнение до 31 март 2022 г.  Със средства по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в рамките на периода на изпълнение на проекта са ремонтирани, обзаведени и оборудвани помещенията за предоставяне на услугите, закупен е специализиран микробус с платформа за хора с увреждания и са предоставяни социални и здравни услуги на лица с увреждания в продължение на 16 месеца.

Фото Live.Varna.bg