Орязват финансирането на пенсионерските клубове

 

Пенсионерски клубове във Варна ще има, само ако има минимум 50 желаещи, които да декларират това писмено пред общината. За по-малките населени места – селата Тополи, Звездица, Константиново, Каменар и Казашко, минимумът на членовете ще стане 30 човека. Това предвижда проект за нова наредба, публикуван на сайта на Общински съвет – Варна.
Предложението от администрацията на кмета Иван Портних засяга и финансирането на клубовете. За разлика от сегашната наредба, в бъдещета отпада задължението на общината да подпомага финансово дейността им. Добавя се нов текст, в който се казва, че местната власт ще поема сметките за осветление, отопление, вода, ремонт, обзавеждане и оборудване съобразно възможностите си. На практика това означава, че общината ще може да отказва на пенсионерите исканията за допълнителни средства, ако те не са планирани предварително.
Проектът за нова наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите във Варна тепърва предстои да се обсъжда от общинския съвет.