Организация сезира кметове и държавни органи за опасни сметища

 

От неправителствената организация „Варна диша” пуснаха сигнал до кмета на Варна, областния управител и други институции за наличието на опасни сметища в гората над Варна. Членовете на сдружението изразяват огромното си притеснение за изключително неглижираното състоянието на гората над града. Сигналът е придружен със снимки и видеоматериал. Публикуваме го без редакторска намеса:

До Директора на Североизточно държавно предприятие – Шумен
До Директора на ТП Държавно горско стопанство – Варна
До Директора на Регионална дирекция по горите – Варна
До Кмета на Община Варна
До Областния управител на Област Варна
До Кмета на община Аксаково
До Директора на РИОСВ- гр. Варна
До Директора на РИОКОЗ – гр. Варна
До Директора на РЗИ – гр. Варна
СИГНАЛ

От Сдружение „Варна диша“

Относно наличието на опасни сметища в гората над Варна

 

Уважаеми дами и господа, Чрез настоящия сигнал, изразяваме огромното си притеснение за изключително неглижираното състоянието на гората над гр. Варна, най – долната част на Франгенското плато, която прегръща от север местностите „ Пчелина“, „Сълзица“, „Кочмар“, „Балам дере“, „Дъбов дол“, „Ментеше“, „Върбановата тумба“ и стига до гр. Аксаково.
През последните години, гората системно се използва за изхвърляне на тонове опасни отпадъци. Само в близост до пътя, обикалящ гората има десетки сметища. Отпадъците са предимно автомобилни – гуми, брони, стъкла, табла, тапицерии, резервоари, но също така има „находища“ на строителни, промишлени и битови.
Но най- обезпокоителният факт е не просто наличието на сметищата, а системното горене на гуми и табла в района, освобождавайки в атмосферата редица силно токсични и опасни химикали, доказано вредни за здравето като хлор, стирол, бутадиен и над 20 вида тежки метали, сред които олово, хром, кадмий и живак. Както ще видите на снимките, приложени към настоящия сигнал, дори има обособено място за горене, точно над м-ст Пчелина, буквално на няколко стотици метра от жилищните сгради. В средата на месец август, такова горене вътре в гората, предизвика пожар в непосредствена близост до боровете. Единствено своевременните действия на очевидци предотвратиха разрастването му.
Оказва се, част от проблема е липсата на обособена площадка за изхвърляне на автоотпадъци, в частност гуми. Сам по себе си този факт е доста стряскащ за град с постоянно население над 400 000 души и поне 100 000 автомобила. От друга страна – липсата на контрол и адекватен синхрон между отговорните институции, създава предпоставки за безпощадното отношение към тази и други гори в района и страната.
С оглед на изложеното до тук, Ви молим настоятелно за незабавно провеждане на кръгла маса между всички адресирани тук институции и заинтересовани граждани, с оглед на бъдещи действия по изчистването и възстановяването на тези територии. Осъзнаваме, че не е по силите на нито едно ведомство самостоятелно да се справи с този огромен и постоянно нарастващ проблем, затова апелираме към всички Вас за провеждането на такава среща, на която всяка институция да сподели възможностите си за участие и предложения за справяне с проблема.
Ние, в качеството си на гражданска организация, с радост ще се включим както в дискусия, така и в почистването на района и ще съдействаме с всички сили. Ще потърсим съдействие и от други организации и ще подкрепим всякакви Ваши действия за справяне с проблема и превантивни мерки за в бъдеще.
Надяваме се за бърз отговор с готовност за диалог и спешни действия по изчистването на гората. Оставаме на Ваше разположение при възникнали въпроси.
С уважение,
Славена Панайотова
(Председател на Сдружение „Варна диша“)