Опасен блок: Падащи парчета от тераси стреснаха минувачи

Блок на ул. „Пловдив“ се руши, сигнализираха наши читатели. Падат платна от терасите, което може да доведе до голям инцидент, а дори и до смъртен случай. „Тук има и детски площадки, играят малки деца по цял ден. Много е опасно“, жалват се живеещите в района. Ремонтът на балконите зависи от собствениците на отделните апартаменти. Вероятно е по-добре блокът да се санира изцяло. Както в много от случаите, вероятно и тук става въпрос за постигане на трудно съгласие на цялата етажна собственост. Институциите обаче могат да дадат тласък за това, ако извършат необходимите проверки и наложат съответните предписания и санкции.