Огнеборците във Варна съветват: Ето какво да правите, за да сте спокойни да газовата бутилка

 

През периода от началото на годината до сега на територията на Област Варна се забелязва тенденция за увеличаване на инцидентите при ползване на газ пропан-бутан, припомниха през изминалата седмица от пресцентъра на ОДМВР. Възникнали са пет пожара с преки материални загуби и девет битови инцидента без преки материални загуби, при които има четирима пострадали.
Причините за произшествия са следните:
– от неправилно ползване на отоплителни уреди;
– от небрежност при боравене с открит огън;
– от техническа неизправност.
Използването на уреди и инсталации с пропан-бутан, крие известни опасности особено, когато не се спазват правилата за пожарна безопасност. Втечненият въглеводороден газ е пожаро- и взривоопасен! За да се предотвратят инциденти при работа с такива уреди, е нужно да се спазват следните задължителни изисквания:
Своевременно да се извършват необходимите технически прегледи на бутилките, уредбите, инсталациите и елементите (гумени съединения) към тях.
В никакъв случай да не се предприемат опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди, както и преливане на газ от една бутилка в друга.
При подмяна на бутилка да се проверява годността и за експлоатация, посочена на щампа върху корпуса, поставена от метрологичен орган, което удостоверява, че същата е преминала задължителен хидравличен тест.
Редуцир-вентилът на бутилката да отговаря на изискванията за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност.
Да не се пълнят битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС!
Задължително е бутилките да се пълнят до 80% от обема им в специализирани пунктове. При запълване на целия обем съществува риск от попадане на течна фаза в горелката, което може да предизвика експлозия.
Не поставяйте газовите бутилки близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е бутилките да се нагряват над температура от 40 градуса).
Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.
Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна.
Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори.
Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте.
Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък.
Не пушете никога, когато сменяте бутилката.
Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди.
Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация.
Затваряйте вентила след изключване на газовия котлон.