Обявиха кои са неохраняемите плажове за 2018 г.

Със заповед на министъра на туризма е обявен списъкът на неохраняемите морски плажове за летен сезон 2018 г. Съобразно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове, се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, вкл. и на морските плажове за природосъобразен туризъм, съобщи миналата седмица електронното издание Varna24.bg.
С цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с къпещи се хора до организирането на водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи на обявените за неохраняеми морски плажове, областният управител на Варна Стоян Пасеве издал заповед, с която нарежда на кметовете на общините Варна, Аврен, Долни чифлик и Бяла да организират поставянето и поддържането на предупредителни табели с надпис „Неохраняема зона! Къпането забранено!“ на български, английски, немски и руски език, при спазване изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на неохраняемите морски плажове.


На територията на Община Варна това е в сила за плажове:
1. „Чайка – централен 1“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2573.1135;
2. „Чайка – централен 2“, представляващ ПИ 10135.2573.1131;
3. „Чайка – юг“, представляващ ПИ 10135.2573.1113;
4. „Офицерски“, представляващ ПИ 10135.2561.16;
5. „Галата – север“, представляващ ПИ 10135.5010.156;
6. „Галата – изток“, представляващ ПИ 10135.5010.150;
7. „Фичоза“, представляващ ПИ 10135.5511.832;
8. „Хижа Черноморец – север“, представляващ ПИ 10135.5103.517;
9. „Хижа Черноморец – юг“, представляващ ПИ 10135.5103.519;
10. „Паша дере“, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
На територията на Община Аврен за плажове:
1. „Паша дере“, в т.ч. „Паша дере 1“, представляващ ПИ 10135.5103.22;
2. „Романтика“, представляващ ПИ 04426.102.374;
3. „Камчия – север 1“, представляващ ПИ 04426.102.377;
4. „Камчия – север 2“, представляващ ПИ 04426.102.365;
5. „Камчия – север 3“, представляващ ПИ 04426.102.366;
6. „Камчия – север 4“, представляващ ПИ 04426.102.378;
7. „Камчия – север 5“, представляващ ПИ 04426.102.370;
На територията на Община Долни чифлик за плажове:
1. „Камчия – юг“;
2. „Изгрев – хоризонт“, представляващ ПИ 83404.502.6 и ПИ 83404.502.7;
3. „Шкорпиловци–север“, представляващ ПИ 83404.502.36;
На територията на Община Бяла за плажове:
„Самотино“;
„Бяла – Карадере“, представляващ ПИ 07598.306.9;
„Бяла – север“, представляващ ПИ 07598.306.10;
„Бяла – V“, представляващ ПИ 07598.307.35;
„Бяла – „Чайка“, представляващ ПИ 07598.116.139, в т.ч. „Бяла – Чайка 1“, представляващ ПИ 07598.116.132.
Предупредителните табели трябва да бъдат поставени на всички подходи, осигуряващи достъп до неохраняемите морски плажове, в срок до 30.04.2018 г. В 3-дневен срок след поставянето на предупредителните табели трябва да бъде изпратен доклад, придружен със снимков материал. Изпълнението на заповедта е възложено на експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация Варна.