Обява

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Аксаково в периода 01.12.2016 г. – 30.11.2018 г. работи по  проект 2016-1-MK01-KA201-021659 „МATHDebate – гласът на учениците – търсене на високи научни постижения в образованието по математика чрез повишаване на мотивацията за учене“, финансиран от Европейския съюз в рамките на програма „Еразъм+” (Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства за училищно образование). Училището е партньор на Държавен университет „Гоце Делчев“, гр. Щип (Македония), СИМ Скопие (Македония), Основно училище „Любен Лапе“, гр. Скопие (Македония), Югозападен унивеситет „Неофит Рилски, гр. Благоевград, Гимназия „Михай Еминеску“, гр. Алба Юлия (Румъния) и Кипърска математическа асоциация.

 

В проекта участват ученици от пети, шести и седми клас, учители по математика, информатика и английски език.

Целта на проекта е формиране на положително отношение към математиката чрез повишаване на мотивацията за учене по математика, използването на съвременни методи на преподаване на математика, поощряване на практическата и екипната работа в училище и стимулиране на учениците за активна позиция в учебната дейност. 

Като изпълнение на дейностите по проекта учителите събраха колекция от добри практики за използвани методи на преподаване на математика в България и Европа, приложиха тези методи в учебните часове. Ученици от седми клас участваха в реални дебати със свои връстници в гр. Скопие, Македония. Техни опоненти в дебатите бяха ученици от Основно училище „Любен Лапе“ и Гимназия „Михай Еминеску“.

За целите на проекта е създадена е-платформа www.mathdebate.eu в помощ на учителите по математика.