Общинският съвет ще излъчва заседанията си онлайн

Заседанията на Общински съвет – Варна ще се излъчват онлайн в реално време. Предложението на председателя на местния парламент Тодор Балабанов получи подкрепата на съветниците от временната комисия по правилник за организацията и дейността на институцията, които гласуваха промени в документа.

Сесиите ще могат да се гледат посредством интернет страницата на Общинския съвет. С преките излъчвания ще бъде дадена възможност на по-голям брой хора да наблюдават заседанията. Осигурява се бърз и лесен достъп до водените в зала „Пленарна“ дискусии и приеманите от съветниците решения.

В настоящата ситуация с COVID-19 се осигурява и по-безопасна среда за работа на административния орган, като се спазва социална дистанция и не се допуска събиране на много хора на едно място. Същевременно гражданите ще останат съпричастни с дейността на съветниците, без да присъстват в заседателната зала.

Заседанията на комисиите в Общинския съвет във Варна вече се излъчват онлайн. Желаещите да ги следят имат достъп до тях през началната страница www.varnacouncil.bg или директно на линк https://varnacouncil.bg/predavane-na-zhivo/.