Общинска фирма ще доставя храна за децата с глутенова непоносимост

 

Варна ще има специализирана детска кухня, в която да се приготвя храна за деца със специфични хранителни режими. Предложението на общинската фирма „Ученическо и столово хранене“ беше одобрено от комисията „Наука и образование“ към общинския съвет и ще бъде разположена в сградата на МГ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“.
Според дружеството, ако има специализирана кухня, ще се постигне много по-високо качество на приготвените диети, тъй като ще има специално обучен персонал. Същевременно разходите за транспорт и за кухненски инвентар в отделните градини ще намалеят. Сега храната за децата с непоносимост към глутена се приготвя в различните детски градини, а там, където не може да бъде сготвена, се доставя от други кухни. Това обясни д-р Божанка Георгиева, директор на „Ученическо и столово хранене“, което от 2015 г. се грижи за храната на тези деца.
Дружеството осигурява закуска и обяд за 61 деца, като броят на малчуганите през годините се увеличава. Според технологично изискване храната трябва да се приготвя в отделен кухненски инвентар и да се разнася в специални термоизолационни съдове.
Тези малчугани са неравномерно разпределени в различните детски градини, което затруднява изключително много доставката както на готовата храна, така и на суровините за всяко дете поотделно, изтъкна д-р Георгиева.
Членовете на комисията дадоха съгласието си кухненският блок в МГ „Д-р Петър Берон“ да бъде предоставена безвъзмездно за ползване от „Ученическо и столово хранене“ за срок не по-малък от 5 години. Дружеството на свой ред се ангажира да започне поетапна подмяна на технологичното оборудване, което е изключително остаряло.
Съветниците одобриха и още едно искане на дружеството – да получи правото на ползване на кухненския блок в СУ „Любен Каравелов“. След затваряне на кухнята в ДГ „Пинокио“ в Аспарухово има затруднения при навременното осигуряване и транспортиране на храната в детските градини, които са на разливочни, и особено на двете детски градини в селата Звездица и Константиново. Когато „Ученическо и столово хранене“ ползва кухнята на СУ „Любен Каравелов“, ще се реши радикално храненето на около 850 деца, поясни д-р Георгиева.