Общинска полиция търси да назначи 20 старши служители

 

20 са свободните места за група „Общинска полиция“ във Варна. Вакантните длъжности са в сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ на отдел „Охранителна полиция“.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: да имат само българско гражданство; да не са по-възрастни от 40 години; да имат завършено средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да отговарят на минималните изисквания за физическа и психологична пригодност, определени в Специализираната методика на полицията.
Място за получаване и подаване на документи е приемна стая 104, намираща се в сградата на ОД на МВР – Варна (Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, от страната на ул. ”Одесос”). Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е всеки работен ден от 17 до 26.01. включително от 9,30 до 12 часа.