Общинската дирекция „Спорт“ търси мотивирани младежи

 

Дирекция „Спорт“ търси млади и мотивирани хора, които да подкрепят организацията на редица събития, заложени в спортния календар на Община Варна за 2018 година. Предстои морската столица да е домакин на значителен брой национални, европейски и световни първенства в различни видове спорт.
Доброволците ще бъдат ангажирани с придружаване и превод на участници, настаняване на гости и официални лица, пропускателен режим, подготовка на основна и тренировъчна зала, помощ в организационния процес – протокол, информационни точки, логистика, транспорт, церемонии, фотозаснемане и други.
Включилите се ще имат възможност да придобият практически опит за организиране на големи спортни събития, да подобрят своите комуникационни и организационни умения, както и компетенциите си за работа в екип. Всеки участник ще получи сертификат за положен доброволчески труд.
Кандидатите трябва да изпратят попълнен формуляр със следните данни: три имена, телефон и електронна поща за контакт, възраст, местоживеене, ниво на владеене на чужди езици, предишен опит – ако има такъв, на e-mail: sportvarna@abv.bg Допълнителна информация на тел. 052/820 812