Общината разпрати първите съобщения за местни данъци

Първите съобщения за дължимите данъци за 2017 г. вече са изпратени. От тях гражданите могат да получат информация за задълженията си за местни данъци и такси, сред които – данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства, както и такава за просрочени задължения, съобщават от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна.

Срокове за плащане на задълженията за 2017 г.:
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е на две равни вноски: първа – до 30.06., втора – 31.10. До 30 април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.
Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01., до 30.04., до 31.07. и до 31.10.2017 г. Туристическият данък се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път.
Места за плащане:
1. На касите на дирекция „Местни данъци и такси”
– бул. ”Сливница” 191 /сградата на Изчислителен център/ – 9 – 17.30 ч.
– бул. ”Генерал Колев” 92 /район „Приморски“/ – 9 – 17.30 ч.
– площад „Мусала” – Информационен център – 9 – 12.30 и 13.30 – 17 ч.
2. На касите на „Информационно обслужване” АД клон Варна
– Маркет Варна ул. „Иван Срацимир“ 2 (Колхозен пазар) – 8.3 – 12.30 и 13 -16.30 ч.
– ул. „Оборище“ №13а (вход от бул. „Сливница“) безкасово плащане – 8 – 16.30 ч.
– „Чаталджа“ ул. „Печ“ 1 (пазар Чаталджа) – безкасово плащане – 8 – 16.30 ч.
– ВиК  ул. “Прилеп” 33 – 8 – 12.30 и 13 – 16.30 ч.
– Офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 – 8-12.30 и 13-16.30 ч.
– Е регион, ул. “Съборни” 15 (срещу Стоматология) – 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.
– „Аспарухово“ – сграда район „Аспарухово“ – 8-12.30 и 13-16 ч.
– Община Варна, бул. “8-и приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) – 8.30-12.30 и 13-16 ч.
3. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00
BIC: CECBBGSF
Код за вид плащане
Патентен данък                                        44 14 00
Данък върху недвижимите имоти           44 21 00
Такса за битови отпадъци                       44 24 00
Данък върху превозните средства         44 23 00
Туристически данък                                 44 28 00
4. В офисите на Изипей АД.
5. По интернет, чрез www.ePay.bg http://www.ePay.bg
6. В офиси на ЦКБ АД – клон Варна
7. В офиси на Банка ДСК
8. В клонове на Български пощи
9. В офиси на банка Пиреос
10. Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП със следния линк https://inetdec.nra.bg/
11. През онлайн платформата на www.transcrd.bg за притежателите на кредитни карти транскарт.
Информация за размера на задълженията гражданите могат да получат на гише „Информация” в Дирекция „Местни данъци”, бул. ”Сливница” 191, тел. 052/820 905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.