Общината подготви доброволци да обучават връстници

Доброволческа школа за обучители на връстници проведе дирекция „Превенции“ на Община Варна от 4 до 8 юли в комплекс Барите. В нея се включиха 31 доброволци от превантивните клубове, функциониращи към дирекцията, и от 7 варненски гимназии (Първа езикова гимназия, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, IV Езикова гимназия, МГ „Д-р П. Берон“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, НГХНИ „Константин Преславски“, Професионална техническа гимназия. Школата се ръководеше от Йордан Танковски – психолог, а негови помощници бяха експерти от  общинската дирекция „Превенции“.
В рамките на 32 часа участниците придобиха знания и умения, необходими за дейностите, в които младежите ще ползват подхода „връстници обучават връстници“. Доброволците придобиха първоначални умения за структурирано представяне на информацията, за поставяне на акценти, формиране на изводи и обосноваване на аргументи. Те се научиха да работят с визуализиращи материали и техника, придобиха умения за ползване на ролеви игри, презентации, разделяне и овладяване на групи, поясниха от дирекция „Превенции“.
Доброволческата школа завърши с връчване на удостоверения за преминатия интерактивен курс. Дейността на обучените продължава на градско и училищно ниво с организирането и провеждането на превантивно-информационни сесии с връстници, както и с участието им в различни кампании и инициативи на дирекция „Превенции“.