Общината плаща „златен“ софтуер: 918 000 лева управляват паркирането

Юлия Георгиева

918 000 лева е заложила Община Варна в бюджета си за софтуер за изграждане на така лелеяната от години синя зона. Това стана ясно на обсъждането на общинския бюджет преди броени дни. Всъщност тези пари са част от бюджета за обществена поръчка на общината за изработване, доставка, инсталиране и поддръжка на централизирана система за управление на платеното паркиране в гр. Варна. Поръчката е обявена още през септември т.г. Прогнозната стойност на всички компоненти по изграждането на системата е 1 650 000 лв. без ДДС.
Платената улична зона за паркиране ще покрива централната част на града. Изпълнителят на проекта трябва да изработи и инсталира система за управление на платеното паркиране и да обучи служителите за работа със системата.
Всички паркоместа в регулираната зона за улично паркиране ще бъдат платени. Определени паркоместа ще бъдат маркирани за специални потребители, като полиция, община, хора с увреждания. Системата за плащане ще гарантира заплащане за всички паркоместа за общо ползване в платената зона за улично паркиране. Идентификацията и контролът на колите ще се извършват по регистрационните им табели.
Предвидени са три начина на заплащане на местата за паркиране – чрез SMS от личния мобилен телефон, чрез виртуален паркинг и чрез устройство за продажба на талони за паркиране.
Паркирането за живеещите в квартала ще бъде под формата на предплатено разрешително за паркиране, което ще се предоставя, ако отговарят на определени условия. Покупката на своеобразната карта ще става с плащане в брой, чрез банкова карта и чрез банков превод. Същото се отнася и за фирмите, чиито офиси попадат в синята зона.
Зоната за паркиране ще разполага два типа паркоместа – за общо ползване и запазени. Паркоместата за общо ползване ще бъдат предназначени за жители, фирми и гости на града. Запазените паркоместа ще бъдат отдавани под наем на компании и техният брой ще бъде ограничен.
Дейностите по управление на уличното паркиране ще бъдат централизирани, а контролът ще се осъществява от общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“.

Ценоразпис и срокове

В рамките на общия прогнозен бюджет на обществената поръчка от 1 650 000 лева са включени няколко отделни дейности. Тези пари ще бъдат осигурени от бюджета на община Варна. 765 000 лева без ДДС ще струва изработване на централизирана система за управление на платеното паркиране, съобразно техническата спесификация. Доставката и инсталирането на елементите от системата ще струва до 80 000 лв без ДДС. 31 000 лева пак без ДДС ще коства на градския бюджет обучението на служителите за работа със системата. За поддръжка общината ще плати до 774 000 лв без ДДС.
Срокът за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка е до 42 месеца от датата на сключването му.  Срокът за изработване, доставка на елементите, инсталиране на централизирана система за управление на платеното паркиране и обучение на служителите е до 180 календарни дни от датата на сключване на договора. Поддръжката ще е за срок от 36  месеца считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за окончателното приемане на системата.
Плащането на парите ще става на няколко етапа. След изпълнението на първите три – изработване на системата, доставка на елементите, инсталиране и обучение на служителите – общината се ангажира да плати парите накуп. За поддръжката обаче плащането ще става месец за месец на равни вноски.