Общината отчете, че няма проблем с деретата

 

На територията на град Варна има 7000 дъждоприемни шахти и 27 км дъждовна канализация и 300 бр. улично ревизионни шахти. Регулярно почистване се извършва през пролетния и есенния сезон, а през останалата част на годината се работи по сигнали на районните администрации и граждани, беше съобщено на работна среща в общината.
От представената информация стана ясно, че в „Приморски“ през м.г. са почистени 22 обекта – охранителни канали, дерета и канавки. В момента проводимостта е добра, на няколко места има наноси, но няма опасност от възпрепятстване на водния поток. Седемте дерета в район „Младост“ са проводими, в някои части са установени наноси и паразитна растителност, които ще бъдат почистени.
В район „Аспарухово“ миналата година от растителност са почистени двата охранителни канала и канавките, в момента няма проблеми, минимално количество наноси има на канала на ул. „Моряшка“ откъм морето. В район „Вл. Варненчик“ е установено запушване на тръба в дерето на ул. „Девня“, проблемът ще бъде отстранен. По данни на еколога в район „Одесос“ трябва да се почисти водостокът до ул. „Стоян Заимов“. Дерето в „Максуда“ се почиства съвместно с представители от жп транспорт, тъй като мостовото съоръжение е тяхна собственост, посочи Николай Няголов, директор на дирекция УСКОР.
В кметство Константиново отчетоха, че деретата в селото, които са около 1700 метра, са почистени през септември м.г., проводимостта им е нормална. Купен Пашов припомни, че Община Варна е подала към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет искане за финансиране на проект за корекция на дерето в с. Константиново на стойност 1,4 млн. лв.
Община Варна е в готовност за поддържане на деретата и тази година. Има подписано рамково споразумение, предстои районните администрации да подготвят количествено-стойностни сметки за възлагане на дейностите по почистване, съобщи Биляна Тодорова, началник-отдел „Озеленяване“. Ежегодно дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ залага средства за проекти и хидроложки проучвания на деретата. Две от тях – Франга дере и Кемер дере, са с готови технически проекти, а за почти всички дерета са направени хидроложки проучвания.