Обществен съвет ще работи за интеграция на хората с увреждания

 

Обществен съвет за социална интеграция и рехабилитация на хората с увреждания проведе първо заседание в община Варна. В него участваха над 35 представители на неправителствени организации и спортни клубове за хора с увреждания, активисти на Българския червен кръст, на Българската асоциация на пострадалите от катастрофи, Веселина Стоилова – омбудсман за хора с увреждания, Коста Базитов, зам.-кмет, Луиза Каспарян, началник-отдел „Социални дейности и жилищна политика“.
Общественият съвет ще бъде консултативен орган към Община Варна, който ще оказва съдействие за реализиране на политиките на хора с увреждания и обществени проекти. Членовете на съвета приеха и правилник за работа и бяха запознати със социалната програма на Община Варна за 2017 г. и възможностите за кандидатстване с малки проекти.
Община Варна е пример в предоставянето и управлението на социални услуги, работа с неправителствените организации и активна политика в сектора. Социалната програма през т.г. е на стойност 13,3 млн. лв. Предоставят се 58 социални услуги, като 35 от тях са предназначени за хора с увреждания, а останалите за хора в неравностойно положение. Социалната дирекция управлява и два проекта с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Приеми ме 2015“ и „Общностен център за деца и семейства в риск“.