Обсъдиха мерки срещу липсата на кадри в здравеопазването

Проблемите, свързани с кадрите в здравеопазването – как да задържим медицинските специалисти в България и да накараме младите да практикуват в страната, бяха основните теми на кръгла маса на тема „Балансиране на човешките ресурси в здравеопазването‟, която се проведе в Юнашкия салон. Организатор на събитието е дирекция „Здравеопазване“ в Община Варна, в партньорство с Медицински университет – Варна, Българския лекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. „Поставихме си задача да разработим и здравна стратегия, с участието на специалисти, която да формулира политиките за здраве и необходимите ресурси. Тази кръгла маса е част от съставянето на пътната карта за разработването на стратегията“, заяви по време на форума Коста Базитов, зам.-кмет.

По време на кръглата маса бяха изнесени презентации, които очертават основните проблеми в здравеопазването и посочват мерки за разрешаването им. На форума присъстваха още председателите на комисиите по здравеопазване и по социални дейности към Общинския съвет – д-р Антоанета Цветкова и д-р Лидия Маринова, д-р Галинка Павлова – зам.-председател на БЛС, Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, проф. Тодорка Костадинова – зам.-ректор на Медицински университет – Варна; Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване” в Община Варна, и други.