Обобщение от общината: Осем ремонта на улици текат едновременно

Ремонтите на осем обекта от пътната инфраструктура във Варна се извършват съобразно метеорологичните условия, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна в края на миналата седмица.

Продължава изграждането на бул. „Васил Левски“ – в участъка от „Подвис“ до „Девня“. Вторият етап т. нар. „пробив“, предвижда разширяване на булеварда, който ще стане с две платна с по три ленти, и с две локални платна с по две ленти. Ще бъдат изградени 6 рампи за вливане и отливане от булеварда към обслужващите платна. В момента се изграждат пилотни конструкции по южното обслужващо платно – между „Сливница“ и „Владислав“, както и в „Максуда“ – между „Пеячевич“ и „Владислав Варненчик“. Бул. „Левски“ е най-големият инфраструктурен проект на Варна със стратегическо значение за града. Новоизграденият участък, заедно със съществуващия в момента, който също ще бъде ремонтиран, ще осигурява бърза връзка от най-южната част на града до изхода към североизточната част и курортните комплекси.

Ремонти вървят и в кв. „Аспарухово“ – на ул. „Мара Тасева” – в обхват от „Първи май” до „Народни будители”, на улицата към СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. Иван Шишманов“ и на пътната отсечка към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва строително-монтажни дейности в участъка от кръстовището за Аладжа манастир до спирка „Миньор“. Ремонтът се извършва без спиране на движението. Работи се в платното за Златни пясъци, а транзитният трафик е прехвърлен двупосочно в платното за Варна. Местното движение се пропуска двупосочно на пътен възел „Ален мак“ и пътен възел „Слънчев ден“. Предвидено е преасфалтиране на пътя, подобряване на отводняването, подновяване на хоризонталната маркировка, пътните знаци и др., съобщиха от АПИ.