Няма да вдигат такса смет, парите за чистотата са близо 30 милиона

 

Таксата за битови отпадъци във Варна няма да бъде повишавана през 2018 г. Това бе съобщено на заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“. В момента такса смет за жилищни имоти е 0,98 промила от данъчната оценка и е една от най-ниските в страната.
С единодушие общинските съветници одобриха предложения от кмета проект на план-сметка „Чистота“ за следващата година. За почистването на града са заложени малко над 29,65 млн. лева. Тази сума ще бъде актуализирана с точния размер на преходния остатък, който ще стане ясен в края на годината.
В настоящата план-сметка е включен ориентировъчен остатък в размер на 2,15 млн. лева От тях 1,15 млн. лева са за трансфери към Община Аксаково, които няма да бъдат преведени през 2017 г., и 1 млн. лева – от преизпълнение на приходите от такса битови отпадъци. Планираните постъпления от такса смет догодина са в размер на 27,5 млн. лева.
В разходната част 11,2 млн. лева са предвидени за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на твърдите битови отпадъци. За сметосъбиране и сметоизвозване са заделени 9,1 млн. лева, а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места – 9,3 млн. лева. От тях 5,2 млн. лева са планирани за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др. Предвидените за зимно почистване средства са в размер на 1,2 млн. лева, което с близо 300 хил. лева по-малко в сравнение с настоящата година. За поддържане на чистотата на Морската градина са планирани 200 000 лева. Окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет на заседанието му тази седмица.