НСИ: Средната продължителност на живота във Варна и региона расте

 

 

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.5 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя нараства с 0.1 години. Това съобщиха от Териториалното статистическото бюро на НСИ.

Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 74.8 години. Област Варна, заедно с областите София (столица) (76.6) и Кърджали (76.6), Благоевград (75.9) и Смолян (75.8 години), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Монтана (72.7) и Враца (72.8 години).

Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност. Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.2 години, докато при жените е с 6.7 години по-висока – 78.9 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната. За периода между 2008 и 2018 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 2.0 години, съответно с 2.2 години при мъжете и с 1.8 години при жените. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2006 – 2008 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.3 години в полза на жените.