Нов проблем с въздуха в Девня

 

Автоматичната измервателна станция „Изворите“ в Девня отчете наднормено замърсяване на атмосферния въздух по показателя „фини прахови частици“. Това става ясно от справка в специалното приложение на сайта на Община Девня за качеството на въздуха.
Данните сочат, че замърсяването е продължило около осемнайсет часа – от 13,30 ч. на Йордановден до 07,30 ч. на Ивановден. Диаграмите показват, че са достигнати стойности от близо 80 микрограма/куб. метър въздух при пределно допустима норма от 50 микрограма.
Според РИОСВ – Варна, източник на наднорменото запрашаване на въздуха в Девня е битовото отопление на твърдо гориво. Тезата на екоинспекцията обаче бе сериозно разколебана миналото лято, когато станцията отчете наднормено замърсяване с фини прахови частици в продължение на 3 денонощия през неотоплителния месец август.


Автоматичната измервателна станция „Изворите“ е промишлено ориентирана и с обхват на действие 2 километра. Ето защо в нейния периметър попадат само производствата от Индустриална зона-север в града. Там се намира и циментовият завод, откъдето поеха ангажимент към местната власт да ѝ предоставят ежемесечно данните от собствените си непрекъснати измервания на отделяните в производствения процес вредни емисии, коментират от пресцентъра на община Девня.