Ново в Здравната каса във Варна: Електронна система с номера ще облекчи чакането

Електронна опашка вече улеснява гражданите при посещението им в РЗОК – Варна. Новата компютърна система премина успешно тестовете и работи от няколко дни, като основната идея е въвеждането на по-добър ред и бързина при обслужването на гражданите, съобщиха от Здравната каса в морския град.
В зависимост от услугата, която търсят в Здравната каса, посетителите се снабдяват с билет с пореден номер в зоната за изчакване, а автоматична система ги кани чрез информационен дисплей и звуков сигнал в съответния офис и на съответното гише. Обслужващите компютри в офисите са оборудвани със система, която позволява да бъде повикан следващия клиент с билет, без за това да се губи време.
Системата за издаване на билети с номер и оповестяване на клиенти има 8 работни места – по 1 в офисите №102 и №110, 2 в офис №109 и 4 в офис №104. Новата система е въведена за 7 вида услуги:
– прием на заявителни документи (деловодни услуги);
– заверка на рецептурни книжки;
– заверка на протоколи за скъпоструващи лекарства;
– получаване на протоколи;
– заверка на тест-ленти;
– издаване на уникален код за достъп;
– консултиране на граждани за здравните им права.