Нови данни показват: Колко дълго живеят мъжете и жените в града и региона

 

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2014 – 2016 г., е 75.3 години, като спрямо предходния период (2013 – 2015 г.) тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.6 години по-висока от средната за страната – 74.7 години. Това сочат данни на Териториалното статистическо бюро на НСИ.
Област Варна, заедно с областите Кърджали (76.4), София (столица) (76.3), Смолян (75.6) и Благоевград (75.6 години), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Монтана (72.6) и Видин (72.6 години).
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Варна по пол е следната:
Периоди Общо Мъже Жени
2006 – 2008 73.5 70.0 77.1
2007 – 2009 73.9 70.4 77.4
2008 – 2010 74.0 70.6 77.4
2009 – 2011 74.4 71.2 77.7
2010 – 2012 74.8 71.6 77.9
2011 – 2013 75.2 71.9 78.5
2012 – 2014 75.3 72.0 78.7
2013 – 2015 75.4 71.9 78.9
2014 – 2016 75.3 71.8 78.8
Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 71.8 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока – 78.8 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.
За периода между 2008 и 2016 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 1.8 години, съответно с 1.8 години при мъжете и с 1.7 години при жените. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2006 – 2008 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.3 години в полза на жените.