На 15 април: Нотариусите във Варна ще дават безплатни консултации

Безплатни консултации за гражданите ще дават нотариусите от Регионална нотариална колегия – Варна, на 15 април от 15,30 до 16,30 часа. Всеки нотариус от областите Варна, Добрич, Разград, Шумен, Търговище и Силистра ще приема граждани в своята кантора. С тази инициатива членовете на РНК – Варна, ще отбележат Деня на Конституцията и юриста. Нотариусите от Североизточна България през последните месеци се увеличиха с 9 и вече са над 100, а до края на годината се очакват още 10 нови попълнения.
Инициативата „Моят нотариус – моят доверен съветник“ е изцяло в услуга на хората в неравностойно социално положение и уязвимите лица, които имат нужда от съвет и консултация по въпроси от семейното и наследствено право, наследство по закон и завещание, саморъчно и нотариално завещание, дарение, прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, покупко-продажба на МПС или недвижими имоти, имуществени отношения между съпрузи, представителство на деца.
Председателят на РНК – Варна, нотариус Петър Петров съветва гражданите да задават конкретни въпроси и по възможност да носят документи, за да може в рамките на 10-15 минути всеки, който има нужда от правен съвет, да получи напълно безплатна и компетентна информация. Легитимацията не е задължителна, но представянето на документи ще гарантира по-точен съвет, уточняват от РНК – Варна.