На сесията на съвета: Варненци се обиждаха един друг на „селяни“

Две групи граждани на Варна се нападнаха взаимно, наричайки се „селяни“ на сесията на общинския съвет в морския глад. Причината беше новият подробен план за втори микрорайон на район „Владислав Варненчик“, известен като „Кайсиева градина“. Едната група беше против плана за застрояване, който общината смята да изпълни, защото той не отговаря на техните нужди. „Нямаме детски градини – строят кооперации. Нямаме болница – строят магазини. Искаме кметът на район „Владислав Варненчик“ Николай Костадинов да обясни какво става. Искаме отмяна на ПУП-а“, заяви представител на недоволните.
„Имотите във „Владиславово“ и „Кайсиева градина“ са на хората, които са живели в някогашното село. Моя дядо го има изписан на паметника на „Осми приморски полк“. Не можах да си върна имота, защото се намесиха други селяни, от други краища на страната“, коментира наследник, който се надява планът да бъде приет.
Въпросът засега беше решен с временна строителна забрана и спиране на УПИ-частна собственост на ПУП – ПРЗ на ІІ микрорайон, жк „Вл. Варненчик“ до вземане на решения от постоянните комисии “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” и “Собственост и стопанство” на Общински съвет – Варна. Тя беше наложена от кмета на Варна Иван Портних.
Забранителната заповед е с цел извършване на проучвания за съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им, за гарантиране и опазване на обществения интерес за извършване на мероприятия по благоустрояване и озеленяване на общинската собственост – улици, паркинги и градини, предвидени в подробния устройствен план на района, одобрен с решение на ОбС през юли 2010 г.
Напрежение имаше и около нов ПУП на „Чайка“. Такъв отново беше предложен за разглеждане, макар че не е обсъждан в комисиите на съвета. Кръстю Кръстев от сдружението „Зелена Варна“ призова съветниците да не допускат ново застрояване на проектирания като образцов жилищен комплекс и нарече плана „криминален“. „Ако имахме румънска прокуратура, хора от общината щяха да са в затвора“, заяви Кръстев.