Наградиха охранителните канали в „Аспарухово“

Община Варна получи награда за проекта „Възстановяване на водопроводимостта на двата охранителни канала в кв. „Аспарухово“, в категорията „Екологична инфраструктура“, по време на специалното издание на инициативата „Infrastructure Bulgaria Awards 2018“. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и се организира от „Градът Медиа Груп“. Целта е да се популяризират добрите практики и постижения на водещите компании и професионалисти в сферата на инфраструктурата. Наградата получи Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна.
Ремонтът на двата охранителни канала в „Аспарухово“ стана възможен след успешно защитен проект от Община Варна и осигурено финансиране по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Фондът е създаден през 2002 г. и има за цел да предоставя средства на държави-членки, които имат необходимост от финансиране след бедствия. При ремонта на източния канал бе възстановена водопроводимостта на съоръжението, което е с дължина 1426 м. Възстановени са водоскокът на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, мостовите съоръжения на бул. „Първи май“, крайбрежната алея. Извършени са строително-монтажни работи върху подземната инфраструктура в обхвата на съоръжението. По западния канал – с дължина 1280 м, проводимостта също е факт, изпълнени са ремонти на мостовете на ул. “Орел“ и на крайбрежната алея. И за двата канала е изградено заустване в морето. Извършено бе покриване на каналите и облагородяване на пространствата.