Наградиха изявени студенти в навечерието на 8 декември

 

Кметът на Варна Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха годишните поименни награди за студенти от варненските висши учебни заведения, класирани на І, ІІ и ІІІ място в студентски олимпиади, в международни и национални конкурси и състезания, с отлични постижения в научни форуми. Победителите в общинския конкурс „Най-добра дипломна работа“ получиха призове от проф. Стефан Вачков, председател на УС на Териториална организация на Научно-техническите съюзи – Варна. На церемонията присъстваха ректорите на Икономическия университет – проф. Пламен Илиев, и на ВСУ „Черноризец Храбър“ – проф. Галя Герчева, президентът на ВСУ проф. Анна Недялкова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова, общински съветници, преподаватели и гости.

Наградените студенти са:


В област „Педагогически науки“ – Александър Иванов – студент 3 курс, специалност „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“
В област „Хуманитарни науки“ – Михаил Емилов Димитров – студент 3 курс, специалност „Финанси“ в Икономически университет – Варна
В област „Социални, стопански и правни науки“ – Леман Хакиф – студентка 4 курс, специалност „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“
В област „Природни науки, математика и информатика“ – Соня Лазарова – студентка 2 курс, специалност „Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет
В област „Технически науки“ – Георги Вангелов – студент 2 курс, специалност „Корабни машини и механизми“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
В област „Здравеопазване и спорт“ – Десислав Теодоров Добрев – студент 6 курс, специалност „Дентална медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”
В област „Изкуства“ – Денис Зекирия – студент 3 курс, специалност „Бизнес информационни системи“ в Икономически университет – Варна
В област „Сигурност и отбрана“ – Петър Генов – студент 4 курс, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Общо 23 разработки бяха представени в три направления в конкурс „Най-добра дипломна работа“. Наградените са:
В направление „Технически науки“ – първо място: Калин Калинков – катедра ”Комуникационна техника и технологии”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема “Проектиране на мобилна система за детекция на емоционални реакции”; второ място: Ивелин Лефтеров – катедра „Комуникационна техника и технологии”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема „Проектиране на интегрирана система за събиране на биомедицински сигнали”; трето място: Иван Тонев, катедра „Електроенергетика”, Технически университет – Варна, за дипломна работа на тема „Разработване на компютърна програма за изчисляване на установени режими в електроенергийни системи”.
В направление „Икономически науки“ – първо място: Анна Грачева, катедра „Финанси”, Икономически университет – Варна, за дипломна работа на тема „Fintech компаниите, като алтернатива на традиционното банкиране”; второ място: Петя Саркизова, катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема „Анализ на финансовото състояние на общинските медицински диагностично-консултативни центрове – Пловдив”; трето място: Диана Бобова, катедра „Стокознание”, Икономически университет – Варна, за дипломна работа „Изследване асортимента и качеството на пастите за зъби в търговската мрежа на град Варна”.
В направление „Хуманитарни науки» – първо място: Светлана Радева, катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема „Адаптация за практикуване на акушерската професия в болнични условия”; второ място: Елена Игнатова, катедра „Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, за дипломна работа на тема „Анализ на разходите за хирургично лечение налагащо употребата на медицински импланти в специалност ортопедия и травматология”; трето място: Деница Маркова, катедра „Социални и правни науки”, Технически университет – Варна, за дипломна работа „Социална динамика при неолиберализма. Граждански стратегии и политически дилеми на основата на случая РОГ, Любляна, Словения”.