Мъртва риба стресна варненци, институциите реагираха бързо

Цели пасажи от мъртва риба, която се носи по водите на Варненското езеро, стреснаха свидетели. Неприятната гледка сериозно притесни наши читатели, които бързо ни изпратиха снимки и коментираха, че от години не са виждали нещо подобно. Кадрите, които публикуваме, бяха направени в началото на миналата седмица в района на военния кораборемонтен завод  „Флотски арсенал“.
От Басейнова дирекция отговориха на наше запитване, че също са получили сигнали за измрялата риба и започват проверка заедно с други специализирани институции. Първоначалните данни сочеха, че мъртвата риба може да се види на площ от 5 кв. км на повърхността на езерото. Още в началото догадките на специалистите бяха, че става въпрос за измиране не вследствие на отравяне, а на намаляване на кислорода във водата вследствие на цъфтежа на планктона. По-късно през седмицата изследванията потвърдиха това.
Ниското съдържание на кислород на повърхността и в придънните слоеве и високата температура свидетелстват за процеси на еутрофикация, съпроводена с цъфтеж на фитопланктон. Този процес, водещ до насищане с хранителни вещества, е най-вероятната причина за измирането на рибата в акваторията на Белославското езеро. Явлението се наблюдава в края на летния период, съобщиха след проверка от Басейнова дирекция.

3 - Riba 3
Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда изследва основни физико-химични елементи за качество. Анализите сочат влошено състояние за характеризиране на повърхностните води по показателите: разтворен кислород на повърхността (0,91 mg/l при норма 6 mg/l) – повече от 6 пъти под нормата, разтворен кислород в придънен слой (0,79 mg/l при норма 6 mg/l) – повече от 7 пъти под нормата, азот амониев (1,31 mg/l при норма 0,3 mg/l) – превишаване повече от 4 пъти, ортофосфати като фосфор (0,279 mg/l при норма 0,06 mg/l) – превишаване повече от 4 пъти, и общ фосфор (0,345 mg/l при норма 0,075 mg/l) – превишаване повече от 4 пъти. Завишеното ниво на общия фосфор се отчита в резултатите от провеждания мониторинг за периода 2010-2015 г.

3 - Riba 2
Проверката беше извършена от Басейновата дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури след постъпили на 15-16 август сигнали за мъртва риба в Белославското езеро. На площ от около 5 км в акваторията на езерото пред фериботния комплекс на Белослав и с. Страшимирово бяха открити екземпляри от мъртва кая и писия (дънни видове).
На място бяха отчетени 26 градуса температура на водата и много ниско съдържание на разтворен кислород – 0.91 мг/л при норма от 6.00 мг/л. Не бяха констатирани разливи на нефтопродукти и замърсяване от брегови източници.