МУ – Варна, е готов да е едноличен собственик на болница „Св. Марина“

 

На среща на министрите на здравеопазването и на образованието с ректорите на висшите училища, провеждащи обучение по медицина, ръководството на МУ – Варна, изрази готовност университетът да стане едноличен собственик на капитала на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна.
Възможността за това придобиване се дава от разпоредба в Закона за лечебните заведения, но откакто тя съществува, до момента нито едно висше учебно заведение не е изразило желание за това.
Здравният министър на Република България Кирил Ананиев уточни: „Министерството на здравеопазването отчита, че УМБАЛ „Св. Марина“ е лечебното заведение със съществено значение както за удовлетворяване на здравните потребности на пациентите от североизточния регион на страната, така и за образователния процес и за научното развитие на МУ – Варна. Важно е също, че УМБАЛ „Св. Марина“ няма никакви финансови задължения. Считаме, че при наличие на изявено желание от страна на ръководството на Медицинския университет и на Университетската болница следва да се предприемат действия за реализиране на тази възможност“, коментира Ананиев и допълни: „При готовност и заявено желание от страна на други висши училища да се възползват от тази разпоредба предложенията ще бъдат разгледани и ще бъдат предприети съответните действия“.