Морска администрация координира проект за интегрирано морско наблюдение

Миналата седмица във  Варна се проведе първата среща по проект Integrated Bulgarian Maritime Surveillance (InBulMarS) с координатор Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Партньори в проекта за интегрирано морско наблюдение са Главна дирекция „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморските сили, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, а финансирането се осъществява чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Мониторингът на проекта ще се извършва от Министерство на отбраната и Министерство на земеделието и храните.
В първата среща по проекта, който се реализира след набиране на проектни предложения от Европейската агенция за малки и средни предприятия, участниците се запознаха с целите и разпределението на предвидените дейности. По време на събитието бяха представени съществуващите системи за морско наблюдение.
Основната цел на проекта InBulMarS е да бъде изготвено предварително проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското наблюдение. В допълнение следва да бъдат идентифицирани правните и техническите проблеми пред интегрирането на съществуващите национални системи за наблюдение на морските пространства в България.
В рамките на партньорството ще бъдат постигнати следните резултати: оценка на съществуващите системи за морско наблюдение в Република България и проучване относно обмена на данни между изградените към момента системи, без да се възпрепятства функционирането им. Постигнатите резултати ще послужат като подготовка на бъдещ тестови обмен на информация между националните системи. В допълнение изпълнението на предвидените дейности ще допринесе в значителна степен за развитието на междусекторното и трансграничното сътрудничество. Срокът за изпълнение на проекта е 2 години, а общият бюджет – 238 820 евро. Сумата на безвъзмездната финансова помощ е 191 056 евро.