Модернизират две гимназии с европейски средства

Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ ще бъдат обновени и модернизирани с европейски средства в размер на 2,8 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“.
Ремонтните дейности в Гимназията по дървообработване включват саниране, подмяна на старата дограма, частично преустройство на първия етаж на сградата чрез изграждане на нови кабинети и работилници, осигуряване на достъпна среда и други. В ПГИ „Д-р Иван Богоров“ ще бъде положена топлоизолация на фасадите, изграждане на асансьор, рампа и платформа за хора в неравностойно положение, подмяна на дограма, боядисване на стени и тавани, поставяне на нови врати и ремонт на дворното пространство.
Крайният срок за изпълнение на ремонтите е юни 2019 г. Фирмите са уверили, че ще направят всичко възможно да приключат в по-кратък от предварително зададения срок, обясни на пресконференция ръководителят на проекта Христо Недев.
Създадена е организация за преместване по време на ремонтните дейности на учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и ОУ „Антон Страшимиров“, които ползват обща база. Децата от гимназията по икономика ще се обучават в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“, а тези от ОУ „Антон Страшимиров“ – в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и СУ „Неофит Бозвели“. Учениците от Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване не се налага да бъдат премествани по време на ремонта, тъй като той ще се извършва по корпуси.